Πολυεστέρας, υψηλής ποιότητας ρητίνη
Πολυεστέρας, υψηλής ποιότητας ρητίνη

7.80 124.00 

Εκκαθάριση

Πολυεστέρας, υψηλής ποιότητας ρητίνη

Για ενισχύσεις, κατασκεύες, πλαστικοποιήσης.

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία καταλύτη Μ50: Απαιτείται προσθήκη 2% (20gr/kg) ή 1,5% (15gr/kg) κατά τους θερινούς μήνες.
Χρόνος χρήσης έτοιμου μείγματος: 10-15 λεπτά στους 18-24οC.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 6 – 12 ώρες.

Εφαρμογή: Πινέλο ή γούνινο ρολό για τον αρχικο΄εμποτισμό των ενισχυτικών υφασμάτων και αμέσως μετά μεταλλικό ρολό.
Ιδανικές συνθήκες εργασίας: 18-24οC και υγρασία κάτω του 60%.
Ενδεικτική κατατανάλωση: 1 κιλό υλικού εμποτίζει περίπου 1m2 υαλοϋφάσματος (π.χ. Mal 450gr/m2).

Διάλυση / αραίωση: Να αποφεύγεται (στην ανάγκη με στυρένιο).
Καθαρισμός: Ασετόν ή Eco-Solv.

Αποθήκευση: Σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον (15-25οC) μακριά από εστίες θερμότητας, ηλιακή αντινοβολία, φλόγες, σπινθήρες κ.ά.
Διάρκεια ζωή: 3-6 μήνες στην αρχική συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι αποθήκευσης.

Προσοχή: Ανακατεύετε πάντα καλά πριν τη ήψη μιας ποσότητας υλικού από την αρχική συσκευασία καθώς και κατά την ανάμειξη της όποιας ποσότητας υλικού με τον καταλύτη.

Η226: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η317: Μπορεί να προκαλέσαι δερματική αλλεργική αντίδραση. Η319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Η332: Επικίνδυνο κατά την εισπνοή. Η335: Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικό ερεθισμό. H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Η372: Προκαλεί βλάβες σε όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση. Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ρ201: Λάβετε ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Ρ280: Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και προστασία για τα μάτια ή το πρόσωπο. Ρ210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες αναφλέξιμες πηγές. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Ρ271: Χρησιμοποιήτε μόνο εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ρ273: Αποφύγετε τηνν ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ρ260: Μην αναπνέεται ατμούς. Ρ270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Ρ308 + Ρ313:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή ανησυχίας ζητήστε ιατρική συμβουλή ή φροντίδα. Ρ304 + Ρ312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Ρ362 + Ρ364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ρ302 + Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Πλύνετε με άφθονο νερό. Ρ333 + Ρ313: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα, Ζητήστε ιατρική συμβουλή ή φροντίδα. Ρ305 + Ρ351 + Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Ρ337 + Ρ313: Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει, Ζητήστε ιατρική συμβουλή ή φροντίδα. Ρ405: Αποθηκεύστέ το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Ρ403 + Ρ233: Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Περιέχει: styrene, phthailic anhydride, cobalt bis (2-ethyhexanoate), maleic anhydride.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Ξεφυλλίστε τους καταλόγους μας, και καλέστε μας για να σας κάνουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς.