Τεχνικά πολυκαταστήματα & στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας Μυλωνάς

Καταστήματα & στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας Μυλωνάς

 

  • Κατάστημα 1: Λ. Σαλαμίνος 109 Παλούκια Σαλαμίνα        τηλ. 210 4650 925 (και φαξ.)

  • Κατάστημα 2: Λ. Σαλαμίνος 110 Παλούκια Σαλαμίνα        τηλ. 210 4673 893 (και φαξ.)

  • Κατάστημα 3: Αγ. Νικολάου 43 Σαλαμίνα                          τηλ. 210 4650 068 (και φαξ.)

Email: info@mylonasergaleia.gr